Adresa: Sakule

Srpska pravoslavna crkva - Ikonostas pevnice i tronovi – rad Konstantina Pantelića iz 1856/57.god. (pod zaštitom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture). Sagrađena 1846. godine.