Adresa: Ruma

Današnja crkva je podignuta 1758. godine.