Adresa: Šimanovačka 8, Prhovo

Telefon: +381 (0)22 492 122

Crkva Svetog Nikole u Prhovu sagrađena je u prvoj polovini XIX veka na mestu starijeg hrama. Pročelje crkve je reprezentativno oblikovano, a nad zapadnom fasadom podignut je zvonik, miniran tokom Drugog svetskog rata. Spoljnu dekoraciju čine plitki pilastri profilisanih stopa i kapitela. U novu prhovačku crkvu prenet je prvobitni ikonostas sa slikama Dimitrija Bačevića, da bi 1832. godine bio zamenjen višespratnom konstrukcijom drvorezbara Pavla Bišnjakovića, učenika karlovačkog majstora Marka Vujatovića. Ukrasi na ikonostasu uokviruju ikone rumunskog slikara Georgija Bojera iz 1840. godine. Ikone Dimitrija Bačevića iz prhovačke crkve čuvaju se u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu. Crkva Svetog Nikole utvrđena je za spomenik kulture od velikog značaja.