Adresa: Opovo

Srpska pravoslavna crkva - ikonostas, rad Stevana Todorovića iz 1895. god. (pod zaštitom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture). Sagrađena je 1830. godine.