Tip: null

Adresa: Erdevik

Telefon: +381 (0)22 712 559

Pravoslavna crkva Sv. Nikole u Erdeviku podignuta je 1904. godine u klasicističkom stilu. Ikonostas su rezbarili Johanes Lašok i Sigismund Egerman. Ikone na ikonostasu oslikali su 1807. godine Georgije Bakalović, a pevnice i tronove Georgije Geršić. Prednji deo svoda oslikao je 1829. godine Georgije Bakalović, a ostale delove Jovan Nedeljković. Zidovi su kasnije prekrečeni.