Tip:/ null

Adresa: Njegoševa 1, Sombor

Telefon: +381 (0)25 437 395

Crkva Svetog Jovana Preteče je podignuta na prostoru na kome su se oduvek nalazile bogomolje. Nakon dolaska Turaka, hrišćanska crkva je pretvorena u džamiju, a nakon njihovog odlaska, u pravoslavnu crkvu. Sklanjajući se od Turaka, kaluđeri fruškogorskog manstira Jazak i odnose mošti, a u znak zahvalnosti ostavljaju ikonu Presvete Bogorodice donete sa Kosova koja se u crkvi čuva i danas. Stara crkva je srušena 1786. godine, a nova u baroknom stilu sa elementima rokokoa se gradi 1790. Ikonostas crkve je 1809. god. oslikao Pavle Đurković. Crkva je obnovljena 1978. godine.