Adresa: Maršala Tita, Ratkovo

Telefon: +381 (0)25 883 134

Na mestu današnje crkve nalazila se prvobitna crkva iz 1784. godine. Bila je to prosta građevina od crvenih cigala pokrivena trščanim krovom. Ona je služila sve do 1811. godine kada je izgrađena nova crkva, često proširivana i dograđivana. Crkva je bogato ukrašena i poseduje riznicu sa mnoštvom knjiga.