Adresa: Braće Šovljanski 6, Donji Tovarnik

Telefon: +381 (0)62 819 48 90

Srpska Pravoslavna crkva u Donjem Tovarniku se po prvi put spominje u XVI veku u doba Turaka. Tri nove crkve posvećene Svetim apostolima Petru i Pavlu podignute su u vreme austrijske carevine i srpske Pravoslavne Mitropolije Sremskokarlovačke. Naime, prva je sagrađena 1754. godine od pletera, druga 1797. od drveta sa krovom od dasaka, dok je treća građena u periodu između 1807. i 1813. godine.  Ikonostas iz 1846. delo je drvorezbara Eduarda Vladarša, a oslikao ga je Konstantin Pantelić, koji je živeo i stvarao u selu. Godine 1917. zvona su oduzeta, a nova su postavljena 1924. godine. Crkva, stara više od jednog veka, porušena je u Drugom svetskom ratu, a sadašnja je građena u srpsko-vizantijskom stilu u periodu između 1969-1971. godine. Od starog hrama sačuvano je samo 6 ikona. U hramu se čuvaju i bogoslužbene knjige, koje su štampane u XVIII i XIX veku u Rusiji. Proglašena je za spomenik kulture od velikog značaja.