Adresa: Partizanska 9, Subotište

Telefon: +381 (0)22 48 95 23

Po prvi put crkva u Subotištu se spominje u XVI veku u doba turske vladavine. Dve nove crkve podignute su u XVIII veku. Starija je bila od pletera i trske, a druga je zidana od čvrstog materijala u vizantijskom stilu i imala je zvonik. Ikonostas je delo Eduarda Vladarša, a oslikao ga je 1867. akademski živopisac Arsenije Petrović. Godine 1893. crkva je obnovljena i pozlaćene su dve jabuke sa krstovima. Crkveni toranj je srušen tokom Drugog svetskog rata. Obnova zvonika završena je 2009. godine. Na ikonostasu na prestonoj ikoni presvete Bogorodice 1996. godine proplakalo je njeno desno oko i tada je ikona proglašena čudotvornom. Crkva ima status spomenika kulture od velikog značaja.