Adresa: Dimitrija Tucovića bb, Pančevo

Preobraženska crkva izgrađena je od 1874. do 1888. godine, po projektu tada poznatog arhitekte Svetozara Ivačkovića. Crkva je primer skladnog elekticizma, prepliću se elementi vizantijskog, srpskog, rumunskog i renesanskog stila. Očigledna je težnja da se i u ovim krajevima primeni stari srpski srednjevekovni stil u izgradnji sakralnih objekata. Ikonostas je oslikao Uroš Predić, poznati slikar XIX veka, dok su zidne kompozicije na svodu i zidovima rad Stevana Aleksića. Aleksić je na prostoru hrama naslikao više od 70 portreta i nekoliko kompozicija sa istorijskim temama: "Zidanje Žiče", "Krunisanje Stefana Prvovenčanog", "Spaljivanje moštiju svetog Save" i druge.

Tekst je preuzet iz: "Vojvodina – kulturna baština",
autor Nade Saković