Adresa: Braće Vidaković 5, Pećinci

Telefon: +381 (0)22 243 62 05; +381 (0)69 397 28 63

Crkva u Pećincima podizana je četiri puta u 18. veku i svakog puta je posvećena sv. Nikolaju. Prva crkva je bila od pletera, pokrivena trskom i bez zvonika, a druga od balvana i pletera sa krovom od rogozine. Treća je građena 1766. godine sa temeljom od cigle, zidovima od pletera i blata sa daščanim krovom. Godine 1775. zidana je od kamena i cigle, dok je zvonik dograđen kasnije. Prva dva hrama nalazila su se u „Starom selu“, jedan kilometar jugoistočno od današnjeg centra. Ikonostas iz 1734. godine imao je 11 ikona i predstavlja rad nepoznatog zografa. Novi ikonostas i zidne ikone oslikao je 1838 - 1843. godine Pavle Čortanović. Treći ikonostas  delo je Nikole Ivkovića iz 1934. godine, a četvrti Dušana Stevanovića i Miloša Ostojića iz 2012-2013. godine. Crkvena zvona oduzela je austrijska vojska u Velikom ratu, a nova postavljena su 1923. godine. Crkveni zvonik je porušen na sv. Nikolu 1943. godine. Obnovi hrama pristupilo se 1960. godine i ona traje sve do danas.