Adresa: Partizanska 2, Ogar

Telefon: +381 (0)22 48 75 49

Crkva u Ogaru posvećena Prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja. Podignuta je polovinom XVIII veka i izgrađena je od drveta. Druga crkva građena je krajem XVIII veka. Sazidana je u vizantijskom stilu i od čvrstog materijala. Ikonostas je delo Marka Vujatovića iz 1814. godine, a dvanaest godina kasnije oslikao ga je Dimitrije Lazarević. Pozlatili su ga Konstantin Lekić i Teodor Drezmanović. Hram je obnavljan 1892. i 1914. godine. Tada je rekonstruisan zvonik, postavljen sat i pozlaćena jabuka. Tokom Prvog svetskog rata, zvona su oduzeta, ali su ponovo postavljena 1922. godine. Za vreme Drugog svetskog rata crkva je teško oštećena, pa se služba sve do 1962. održavala u parohijskom domu. Nakon toga je obnovljena i dobila je novi ikonostas. Godine 2020. crkva je u potpunosti renovirana. Proglašena je za spomenik kulture od velikog značaja.