Tip: null

Adresa: Ive Lole Ribara 54, Kljajićevo

Katolička crkva posvećena Bogorodici, sagrađena je 1896. godine. Od tada, pa do II svetskog rata, u njoj su održavane katoličke službe. Crkva je 1994. godine postala pravoslavna i bez značajnih izmena u izgledu.