Adresa: Maršala Tita 139, Vrbas

Rimokatolička crkva posvećena Bezgrešnom začeću djevice Marije izgrađena je 1884. godine. Iako se katolička verska zajednica u Vrbasu javlja već 30-ih godina 19. veka, samostalna crkvena opština ustanovljena je tek 1874. godine, čitav vek nakon osnivanja Novog Vrbasa kao naselja.

Katolička crkva predstavlja jedan od ranih primera neogotičkog stila u Vojvodini. Najraniji primeri neogotike u Vojvodini javljaju se početkom 80-ih godina XIX veka sa izgradnjom crkve Snježne Gospe na Tekijama u Petrovaradinu (1881. godine), a kulminira izgradnjom katedrale Ime Marijino u Novom Sadu (1894. godine).

Sliku Bezgrešnog začeća – Immaculata Conceptio iznad oltara naslikao je Josip Kopitar 1885. godine. Orgulje u crkvi izradio je Jozef Angster iz Pečuja, jedan od najcenjenijih i najtraženijih proizvođača orgulja u Centralnoj Evropi.