CENTAR ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST I „GALERIJA TERA“ – Kikinda

Adresa: Trg srpskih dobrovoljaca 25, Kikinda
Telefon: +381 (0)230 26 508
E-mail: office@terra.rs

Internacionalni simpozijum „TERRA“ osnovan je 1982. god u Kikindi. U prostoru stare ciglane i crepane (iz 1905. godine) u veličanstvenom ambijentu i ateljeu starog Pogona 2, koji se nalazi u krugu „TOZE MARKOVIĆA“ nastala su dela koja su značajno uticala na pravac razvoja savremene srpske skulpture. Na Simpozijumu je: učestvovalo 137 vajara iz zemlje i inostranstva, od toga 85 svetskih vajara iz 26 zemalja. Stvorena je jedinstvena u svetu zbirka od 137 monumentalnih skulptura za otvoren prostor i 452 galerijske skulpture, odnosno ukupno 589 terakotnih skulptura, održano niz tematskih skupova sa ciljem razmatranja određenih pojava u savremenoj jugoslovenskoj umetnosti, kako bi se unapredila teorijska misao o terakotnoj skulpturi…

„Terina velelepna radionica, u zdanju stare ciglane na Pogonu dva, jedinstvena u svetu galerija u otvorenom prostoru, u samom srcu fabrike „TOZE MARKOVIĆ“, možda je unikatna skoro fantastična interakcija sunca, vazduha, vode i tišine, opojnog mirisa ravnice i specifične širine i dobrote ravničarske duše“.

Pero Zubac Umeće trajanja

„Od samog početka (1982), tokom osamdesetih i u devedestim godinama proteklog veka, na svim okupljanjima Internacionalnog simpozijuma skulpture TERRA u Kikindi, jasno su se manifestovale glavne karakteristike umetnosti tog perioda…
… U svim kretanjima, tokom osamdesetih i devedesetih godina, TERRA je jasno definisano promotivno mesto i agens aktuelnih zbivanja…
… Vajarima u TERRI je otvorena kolosalna mogućnost direktnog vajanja, zapravo direktnog utiskivanja vlastite osećajnosti u glinu. Ne radi se samo o poetskom naboju, o potvrđivanju plastične poruke. Čini se da je savremenom vajaru izuzetno značajna mogućnost da u pramaterijalu ostavi vlastiti trag…“

Sava Stepanov, likovni kritičar

Pored vlastitog Centra za likovnu i primenjenu umetnost, TERRA od 1986. poseduje i Galeriju u centru Kikinde. Galerija raspolaže izlagačkim prostorom koji omogućuje postavke i izvan kamernog miljea, a posetiocu ostavlja dovoljno prostora i mogućnosti za sagledavanje i pregled predstavljenih dela. Konceptno, galerija podržava moderan i postmoderan pristup shvatanja umetnosti ali je otvorena i za druge oblike savremene umetničke prakse.


21. 09. 2012.

Kursna lista