Adresa: Vuka Karadžića 2, Sremska Mitrovica

Telefon: +381 (0)22 621 194, +381 (0)22 626 330

Email: sirmiumart@yahoo.com; info@sirmiumart.org.rs

Web: www.sirmiumart.com

Centar za kulturu "SIRMIUMART" osnovan je 1972. godine kao institucija kulture koja je objedinila do tada postojeće muzičke i poetske aktivnosti Sremske Mitrovice.

Osnovna delatnost "SIRMIUMART-a" je organizovanje i razvijanje muzičke, scenske i poetske delatnosti mladih radom organizacionih jedinica, pružanje stručnih i tehničkih usluga za realizovanje programa razvoja kulturno-umetničkog stvaralaštva i zabavnog života, ostvarivanje koncertne delatnosti plasmanom gostujućih programa i programa iz sopstvene produkcije, organizovanje književnih večeri, izdavačka delatnost...

Danas u okviru "SIRMIUMART-a" radi oko 300 amatera u više organizacionih jedinica: folklorni ansambl "Branko Radičević", recitatorski studio "Kaliopa", tamburaški orkestar "Srem" i narodni orkestar. Pri Centru radi i škola sintisajzera i dečji dramski studio "Ars".

Sve organizacione jedinice učestvuju na smotrama i festivalima gde postižu izuzetne rezultate i dobitnici su brojnih nagrada.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je zadovoljavajuća jer odgovara programskim potrebama Centra. Od 12 zaposlenih radnika u stručnom radu potpuno i aktivno učestvuju: direktor, urednik programa, rukovodioci organizacionih jedinica i tehnička lica.

Tokom cele godine Centar za kulturu "SIRMIUMART" sa svojim programima jedan je od najznačajnijih činilaca kulturnog života grada. Pored kontinuiranog rada sa decom i mladim amaterima, realizovanja programa obeležavanja značajnih datuma i jubileja u gradu, organizatori smo velikog broja koncerata. U okviru naše delatnosti organizujemo i likovne izložbe, književne susrete i muzičko-poetske večeri.