Datum održavanja: 30.09.2018.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Organizator: Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica

Adresa: Svetog Dimitrija 10, Sremska Mitrovica

Telefon: +381 (0)22 621 194

Email: turistorgsm@yahoo.com

Web: http://www.tosmomi.rs

Višednevna manifestacija, koja se održava na više punktova u samom centru grada. posetioci manifestacije vraćaju se u period Rimskog carstva, žive život Sirmijuma slažući mozaike iz drevnih palata, duvaju staklo i izrađuju uljane lampice, šminkaju i friziraju se kao rimske carice i uživaju u bogatstvu rimske kuhinje. Najmlađi su kostimirani za maskembal, naravno u duhu Antike, igraju igre Sirmijumske i takmiče se u duhu Rimske imperije. Festival besedništva upotpunjuje doživljaj.