Tip: null

Adresa: Ive Andrića 63, Karađorđevo

Ribolovno područje pripada Specijalnom rezervatu prirode "Karađorđevo" koji se proteže se od Mladenova gde mu početak čini Lovrenac, pa sve do Karađorđeva gde se kod Šarengradske Ade takozvani "Stari Dunav", koji predstavlja nekadašnje korito ove reke, uliva u sadašnje korito Dunava.

Prostorom zaštićenog prirodnog dobra "Karađorđevo", što je zvaničan naziv za kompletan pojas Bukinskog rita, gazduje Vojna ustanova "Karađorđevo".

Lovrenac je prema važećim podacima zabeležen kao najveće mestrilište štuke u dunavskom slivu. Pored štuke tokom cele godine se uspešno lovi šaran, babuška, crvenperka, deverika i sve češće bucov.

Najznačajnije mesto pored Lovrenca za ribolov štuke predstavlja Široka bara a uspešno se lovi krupan šaran kao i babuška i crvenperka.

Cena dozvole iznosi 1.500 dinara.