Datum održavanja: 15.10.2023.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Sinagoga, Novi Sad

Organizator: Udruženje kompozitora Vojvodine

Telefon: +381 (0)63 591 343

Email: adamovjoca@gmail.com

Web: https://ukv.rs/