Datum održavanja: Poslednja nedelja septembra

Tip:/ Tradicionalne i seoske svečanosti

U vinogradu člana Udruženja vinara i vinogradara ''Riđički vinogradi'' u Riđici organizuje se berba grožđa u prisustvu medija i turista sa svim pratećim radnjama za pretvaranje grožđa u vino. Informacije: Udruženje vinara i vinogradara ''Riđički vinogradi'', Riđica