Tip:/ Tradicionalne i seoske svečanosti

Lokacija: Trg Oslobodjenja, Bečej

Organizator: Turistička organizacija Bečej

Adresa: Trg Oslobodjenja 2, Bečej

Telefon: +381 (0)21 691 04 04

Email: tobecej@gmail.com

Web: https://tobecej.rs/?lang=en

Facebook: https://www.facebook.com/Turisti%C4%8Dka-organizacija-op%C5%A1tine-Be%C4%8Dej-124437186135257/