Datum održavanja: 01.01.1970.

Adresa: JAVNO PREDUZEĆE TITELSKI BREG

Telefon: +381 (0)21 296 21 77, +381 (0)21 296 21 78

Email: info@titelskibreg.com

Web: www.titelskibreg.com