Područje Bare Trskovača stavljeno je pod zaštitu prirode kao zaštićeno stanište i svrstava se u III kategoriju zaštićenih prirodnih dobara. Nalazi se na teritoriji opštine Ruma, u neposrednoj blizini sela Platičevo. Obuhvata površinu oko 168 ha.

Bara Trskovača stavljena je pod zaštitu radi očuvanja prirodnih mrestilišta retkih autohtonih vrsta riba linjaka i zlatnog karaša, kao i staništa karakterističnih barsko-močvarnih ekosistema i močvarne vegetacije na utrinama (trstici, ševari, šaševi, grupacije barske vrbe) i preduzimanja radnji i aktivnosti na očuvanju i revitalizaciji prirodnih staništa divljih biljnih i životinjskih vrsta. Na području bare ustanovljeni su režimi zaštite II i III stepena. Režim zaštite II stepena obuhvata površinu od oko 43 ha, a režim zaštite III stepena obuhvata površinu od oko 125 ha.

Plovidba čamcima duž kanala, odmor na vidikovcu uz pogled koji se pruža sve do okolnih šuma, lagana šetnja utabanim stazama oko bare samo su neke od nezaboravnih aktivnosti koje možete doživeti posetite li ovaj spomenik prirode.

Bara Trskovaca - flajer