BAČKI VINOGRADI - Ásotthalom (HU)
Isključivo za putnička vozila!!!
Radno vreme: 07-19
Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i mađarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!