PRIRODNJAČKA ZBIRKA- POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE – Novi Sad

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je stručna ustanova koja obavlja poslove zaštite prirode i prirodnih dobara na teritoriji AP Vojvodine.Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (u daljem tekstu: Zavod) osnovan je Pokrajinskom skupštinskom odlukom o osnivanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode („Službeni list APV“, broj 2/2010). Prvi put Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je osnovan 1966.…