ПРИРОДЊАЧКА ЗБИРКА- ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ – Нови Сад

Покрајински завод за заштиту природе је стручна установа која обавља послове заштите природе и природних добара на територији АП Војводине. Покрајински завод за заштиту природе (у даљем тексту: Завод) основан је Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Службени лист АПВ“, број 2/2010). Први пут Покрајински завод за заштиту природе је основан…