MUZEJ GRADA – BAČKA PALANKA

Muzej grada je podignut 1903. godine i sam objekat je imao obrazovnu funkciju sve do 2020. godine. Tada su završeni radovi na rekonstrukciji objekta. Iste godine 13.Z. stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture evidentirali su objekat kao kulturno dobro.Nakon sprovedene procedure, objekat postaje Muzej grada — kulturno dobro koje uživa prethodnu zaštitu zakona. Stručnjaci…

KULTURNI CENTAR „BAČKA PALANKA“ – Bačka Palanka

Kulturni centar Bačka Palanka osnovan je kao profesionalna institucija u oblasti kulture od posebnog društvenog značaja i interesa. Izložbe, bioskopske i pozorišne predstave, predstave za decu, festivali, koncerti, književna zbivanja, galerijska delatnost, muzejska delatnost, promocije stvaralaštva i ideja, obrazovanje i stručno usavršavanje, objavljivanje promotivnih materijala i kataloga, prepoznatljive su aktivnosti sa znakom Kulturnog centra.Manifestacije u…

SAVIĆA KUĆA – MUZEJ NA OTVORENOM – Neštin

Seoska kuća u Neštinu predstavlja razvijeni tip seoske kuće čija je pojava karakteristična za područje Srema u XVII veku. Kuća je pravougaone osnove, užom stranom okrenuta prema ulici, ali duboko uvučena od ulične regulacione linije u dvorište. Zbog konfiguracije terena okućnica je nepravilne osnove, pa je kuća slobodno postavljena u prostoru. Karakterišu je tri vertikalna…

DVORAC I PARK „DUNĐERSKI“ – Čelarevo

Godine 1967. Vojvođanskom muzeju dodeljen je dvorac u Čelarevu na raspolaganje i upotrebu. Dvorac, smešten u parkovskom okruženju, izgrađen je u klasicističkom stilu. Podigao ga je ugarski plemić Nikola Bezeredi 1834-1837. godine, prema planu arhitekata Amana i Hofmana. Od 1882. godine do II svetskog rata pripadao je čuvenoj porodici Dunđerski, a posle rata je nacionalizovan…

RIMOKATOLIČKI HRAM SVETIH ANĐELA ČUVARA – Kanjiža

Župa je osnovana 1750. godine, a pre toga, dušebrižništvo su na ovom prostoru obavljali franjevci iz Subotice. Hram je izgrađen 1768. godine. Za vreme borbe za slobodu 1848., prilikom opsade grada je izgoreo. Godine 1857. je obnovljen, godine 1911. dograđen i rekonstruisan, a 1934. ponovo ofarban. Unutrašnji prostor je ponovo obnovljen 1992. godine, a od…