CRKVA SVETOG JOVANA KRSTITELJA – Bačka Palanka

Jednobrodna crkva, sagrađena u baroknom stilu 1783. godine, rad je majstora Josifa Ciglera i Ernesta Harlea. Raskošni ikonostas i drvorezbarske radove na svećnjacima ispred Hristovog groba i ikonostasa izradio je rezbar Georgije Dević iz Bačke Palanke. Ikonostas je oslikao 1811. godine slikar poznobaroknog opredeljenja Grigorije Jezdimirović.

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „TURSKI ŠANAC“ – Bačka Palanka

Keltski  oppidum, poznat pod imenom Turski šanac, nalazi se kod Bačke Palanke, na levoj obali Dunava na potesu Obrve. U ravničarskom delu atara dominira zemljano utvrđenje u obliku prstena, čija je širina bedema 5 metara, a sačuvana visina 1,8 m. Manje sondažno istraživanje izvedeno je 1970., kada je utvrđen način gradnje bedema i konstatovani ostaci…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „ČIBSKA ŠUMA“ – Čelarevo

Lokalitet se nalazi na aluvijalnoj terasi, 500 m udaljenoj od leve obale Dunava. Iskopavanjima od 1972. godine istraženo je oko 650 grobova nekropole s kraja VIII i prve polovine IX veka. Istovremeno su sahranjivane tri različite populacije: narodi šamanističkog verovanja (sahranjivanje u pravougaone reke sa ili bez sanduka, sa posudama sa hranom i pićem kod…

RESTORAN „ETNO IDILA“ – Bačka Palanka

Sada već davne 1990. godine, otvorio je svoja vrata svim dobronamernim gostima i od tog svog početka predstavlja mesto koje neguje srpsku tradiciju u kulinarstvu, gostoprimstvu, kulturi i umetnosti. Enterijer je izrađen u rustičnom stilu i bogato ukrašen odabranom etnološkom zbirkom starih alata, predmeta, instrumenata… koje su Srbi upotrebljavali na svim prostorima gde vekovima žive.…