KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR KISAČ – Novi Sad

Kulturno-informativni centar Kisač nosilac je svih kulturno-umetničkih manifestacija u mestu a pomaže i ostalim društvenim organizacijama u unapređenju kulture i očuvanju običaja i tradicije Slovaka u Kisaču (Vojvodini). Pod svoj krov sakupio je oko 300 amatera.Najznačajnije manifestacije koje KIC „Kisač“ svake godine organizuje su: Dečji folklorni festival „Zlatá brána“, takmičenje pevača u izvornim slovačkim pesmama…

PARK PRIRODE „BEGEČKA JAMA“ – Begeč

U aluvijalnoj ravni Dunava, duž njegove leve obale, u delu zvanom Begečka ada, 18km zapadno od Novog Sada, nalazi se Park prirode Begečka jama. Jama je kanalom Begej, koji se nalazi u njenom istočnom delu, spojena sa Dunavom.Za ovaj prostor je karakteristična močvarno-livadska vegetacija sa plantažom topola. Posebnu vegetacijsku vrednost ovog prostora čini jedno stablo…

LOVIŠTE NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA – Novi Sad

Nacionalni park „Fruška gora“ proglašen je 1960. godine na teritoriji Srema, na površini od 25.525 ha i obuhvata masiv istoimene planine i njene obronke (sa vegetacijom, naseljima, komunikacijama, vodama i dr.na tom prostoru).Nacionalni park „Fruška gora“ gazduje istoimenim lovištem koje se prostire na teritorijama opština: Šid, Bačka Palanka, Beočin, grad Novi Sad, Sremski Karlovci, Irig…