ZGRADA STARE OPŠTINE VRANJEVO – Novi Bečej

Zgrada stare opštine Vranjevo podignuta je 1824. godine u seoskoj varijanti ampira, kao prizemna ugaona građevina, sa dva jednaka simetrična krila, koja se završavaju jednostavnim čeonim zabatima. Građevina predstavlja lep primerak dobro očuvanog objekta, sa početka XIX veka, koja nije ništa izgubila od svojih stilskih osobina, karaktera prostora i određene funkcionalne namene.Podignuta je kao administrativni…

RESTORAN I PRENOĆIŠTE „TAMMY KONAK“ – PLATIČEVO

‘’Tammy konak” je ugostiteljski objekat i izgrađen je u veoma neobičnom stilu, sa specifičnom lokacijom u Platičevu kod Rume. Platičevo je udaljeno od aerodrome Nikola Tesla i Novog Sada 60 kilometara, od Rume 23 kilometara i od Šapca 10 km. U blizini ovog mesta nalaze se mnoge istorijske i kulturne znamenitosti kao što su rimske…

CRKVA SVETOG KARLA BOROMEJSKOG – PANČEVO

Rimokatolička crkva  svetog Karla Boromejskog spada među najstarije građevine u istorijskom jezgru Pančeva. Podignuta 1757. godine, a Minoritski samostan, u neposrednoj blizini, godinu dana kasnije. Slovenac Anton Krei islikao je freske 1940. godine Ovo je jedino mesto u gradu gde se mogu čuti orgulje. Od 1995. godine u njoj se redovno održavaju božični koncerti, a…

USPENSKA CRKVA – PANČEVO

Sagrađena je između 1807. i 1810. godine prilozima narodnih dobrotvora, među kojima je bio i Karađorđe Petrović vožd I srpckog ustanka. Koncipirana je u duhu baroka sa elementima klasicizma. To je monumentalna jednobrodna građevina sa dva zvonika. Ikonostas je oslikao Konstantin Danil u XIX veku. Zidne slike su iz prve polovine XX veka i rezultat…