MEĐUNARODNA VAJARSKA KOLONIJA – Jasenovo

Međunarodna Vajarska kolonija u Jasenovu u organizaciji Ekološkog društva „Karaš“ i Mesne zajednice „Jasenovo“, okuplja mlade akademske vajare koji svoje skulpture prave od drveta. Posebnost ove kolinije je formiranje park-muzeja na otvorenom koji je dostupan tokom cele godine svim posetiocima plaže “Gat”, na reci Karaš. Do sada je učestvovalo više desetina umetnika iz celog sveta,…

VIDOVDANSKI MARATON U DALJINSKOM PLIVANJU PERAJIMA – BELA CRKVA

U organizaciji Kluba za podvodne aktivnosti „Bela Crkva“ i Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije (SOPAS), Saveza podvodnih aktivnosti Vojvodine (SPAV), u Beloj Crkvi će se održati 15. Vidovdanski maraton u daljinskom plivanju sa perajima. Takmičenje će se organizovati u nekoliko kategorija, u dužini od 500 do 4000 metara i okupiće mnogobrojne ljubitelje plivanja. 

BELOCRKVANSKE IGRE NA VODI – Bela Crkva

Kancelarija za mlade, KPA „Bela Crkva“, VK „Jezero“ i Služba spasavanja na vodi, organizovaće „Igre bez granica“ na Gradskom jezeru u Beloj Crkvi. Pokrovitelj ove sportsko-turističke akcije je lokalna samouprava. Nadvlačenje konopa na dušecima, prenošenje tacni sa čašama punim vode i druge igre su zabava za turiste i Belocrkvane i jedan od načina bogaćenja letnjeg…

PRAVOSLAVNI HRAM SVETOG ARHIĐAKONA STEFANA – Novo Miloševo

Crkva je jednobrodna građevina, postavljena svojom zapadnom fasadom na regulacionu liniju ulice, dok je ograda porte izbačena prema putu za oko 5-6 metara od regulacione linije. Konstruktivni sklop čine noseći zidovi i polukružni lukovi na koje se oslanjaju poluobličasti svodovi. Iz zapadnog pročelja se uzdiže visoki zvonik. Crkva je jednostavne dekoracije, bez posebnih stilskih karakteristika.…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „MATEJSKI BROD“ – Novi Bečej

Tragovi stalnih ljudskih naselja na području novobečejske opštine otkriveni su na Borđošu, Garajevcu i Matejskom Brodu. Matejski Brod, kao značajno arheološko nalazište, Rešenjem Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NR Srbije 1950. godine stavljen je pod zaštitu države.Arheološki lokalitet Matejski Brod nalazi se na oko 6 kilometara severoistočno od Novog Bečeja, na granici…

MUZEJ „KOTARKA“ – Novo Miloševo

Zavičajni muzej „Kotarka“ u Novom Miloševu nalazi se u objektu koji pripada ambijentalnoj celini dvorca grofovske porodice Karačonji. Bogdan Karačonji je 1781. godine od bečkog dvora kupio veleposed Beodru (danas deo Novog Miloševa) za 105.000 forinti.Već 1805. godine Beodra dobija status varošice i kreću intenzivni građevinski radovi. Tokom XIX veka na veleposedu niče preko 50…

ŽITNI MAGACIN – Novi Bečej

Žitni magacin u Novom Bečeju podignut je izmađu 1778. i 1780. godine, kao masivna jednospratna građevina, izdužene pravougaone osnove, postavljena povučeno od regulacione linije Ulice Rajka Rakočevića, pored nasipa, na nekadašnjem ušću Malog Begeja, rukavca Tise, u Tisu.Ima tri etaže: prizemlje, sprat i tavan. Konstruktivni sklop čine masivni obodni zidovi debljine 69 cm. Raspon podužnih…