RUSINSKA GRKOKATOLIČKA CRKVA PRENOSA MOŠTIJU SVETOG NIKOLE – Ruski Krstur

Grkokatolička crkva Svetog Nikole u Ruskom Krsturu, je počevši od 2003. godine bila centar grkokatoličkog apostolskog egzarhata i koja je 2018. godine postala katedralna crkva novoustanovljene Krsturske grkokatoličke eparhije. Podignuta je 1784. godine, a današnji izgled je dobila u obnovi 1836.godine, što potvrđuje natpis iznad severnog portala. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od…

RIMOKATOLIČKA CRKVA SVETI JURAJ – Kula

Zapis na ključnom kamenu glavnog ulaza i grb izrađen u crvenom mermeru, smešten desno od unutrašnjih vratnica glavnog ulaza, svedoče da je crkva izgrađena 1770. godine. Na ploči stoji zapis na latinskom jeziku: „MARIA THERESIA AUGUSTA REGNANTE ANNO DOMINI 1770. “ Crkva je 2020.godine obeležila 250 godina svog postojanja. Prvobitna građevina bila je znatno manja od…

PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG MARKA – Kula

Srpska pravoslavna crkva Svetog Marka u Kuli je podignuta u periodu od 1846. do 1852. godine, predstavlja nepokretno kulturno dobro od velikog značaja. Današnja crkva Svetog Marka u Kuli je jednobrodna građevina, sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku i dvospratnim zvonikom iznad zapadnog ulaza. Izduženi naos je raščlanjen po vertikali pilastrima spojenim lukovima između kojih…

RESTORAN “VELIKI“ – Novi Sad

Mi bi voleli da ponudimo vojvođanski, tj. austro-ugarsko-slovačko-srpski koncept hrane koje su pripremale naše bake, uz dobro vino, i prijatnu atmosferu. Možda je pre-ambiciozno, ali bi voleli da oživimo vojvođanski gradski koncept, koji je pao u zaborav još dosta davno, ili je gurnut u prikrajak. Želeli bi da oživimo novosadsku gradsku kafansku atmosferu, koja je…

NOVOSADSKE DEČIJE ZIMZARIJE – Novi Sad

Manifestacija Novosadske dečije Zimzarije 12. u organizaciji Dečijeg kulturnog centra Novi Sad počeće 23.12.2022. i trajaće do 13.1.2023. Ova manifestacija i njen program biće kreirani i inspirisani predstojećim praznikom. U kreiranju programa će učestvovati veliki broj institucija i organizacija, a održavaće se na više lokacija u gradu. Gotovo svi programi su besplatni. 

LOVIŠTE „KOŠTANAC“ – Nova Crnja

Na teritoriji Opštine Nova Crnja, ukupne površine 27.287 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 25.336 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica, grlica, gugutka i golub grivnjaš, a povremeno jelen evropski i divlja svinja. Mogućnost smeštaja turista: u Kaštelu Banatera u Srpskoj Crnji i ugostiteljskim objektima u Kikindi.Lovištem gazduje lovačko udruženje…