GRADSKI MUZEJ KULTURNOG CENTRA – Vrbas

Muzejska zbirka Vrbasa, osnovana 1969. godine kao Zavičajna zbirka, od 1971. godine funkcioniše u okviru Doma kulture (današnji Kulturni centar Vrbasa). Zavičajna muzejska zbirka obuhvatala je tri odeljka: Vrbas u prošlosti – predmeti, materijal, dokumenta i drugo iz najranijeg perioda; Etnološkii odeljak – predmeti, odeća, pokućstvo i sve drugo što izražava višenacionalnu strukturu Vrbasa; Vrbas…

DVORAC „TOMANOVA VILA – VILA ZOIL“ – Vrbas

Vilu je sagradila jevrejska veleposednička porodica Toman, kao reprezentativnu kuću za stanovanje. Zgrada je sagrađena početkom XX veka, po projektu arhitekte iz Budimpešte. Osnova vile je kvadratna, a fasada prema ulicama je reprezentativno obrađena, zidana je opekom, sa drvenom krovnom konstrukcijom. Ulaz sa tremom je naglašen sa dva stuba i dva polustuba koji nose lukove.…

CRKVA VAVEDENJA PRESVETE BOGORODICE – Vrbas

Srpska pravoslavna crkva u Starom Vrbasu sagrađena je 1738. godine u baroknom stilu. Posvećena je prazniku Vavedenja presvete Bogorodice i ima status spomenika kulture u kategoriji nepokretnih kulturnih dobar od velikog značaja. Čini jednu od brojnih „vizantijskih crkava u baronom duhu“ koje se javljaju kao specifična grupa hramova građenih u tadašnjoj južnoj Ugarskoj. Ikonostas iz 1862.…

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE „ČARNOK“ – Bačko Dobro Polje

Iz perioda bronzanog doba (1800 – 800), konstatovano je naselje sa nekropolom u neposrednoj blizini Čarnoka kao i manje naselje na severnoj, levoj obali Crne bare. Veoma značajno nalazište mladeg gvozdenog doba (IV o.p.n.e. – 1 n.e.) na lokalitetu Čarnok – Bačko Dobro Polje, uspešno se istražuje i štiti zahvaljujući Muzejskoj zbirci, Opštini Vrbas i…