SPORTSKI AERODROM – Veliki Radinci

Sporstki aerodrom Veliki Radinci nalazi se na površini od 23 hektara. Raspolaže pistom za sportsko-turističko letenje dužine 1100m na koju mogu da sleću jednomotorni i dvomotorni avioni težine do 5700kg.Klub raspolaže sportskim avionima i motornim zmajem i vrši usluge u panoramskom letenju i obuci u skakanju padobranom.Avioni su smešteni u dva hangara površine 1100m2.

TRG ŽITNA PIJACA – SREMSKA MITROVICA

Trg Žitna pijaca je već krajem XVIII veka bila formirana urbana celina, trougaone osnove, sa prilazima pristaništu, centru varoši i naselju. Naziv trga potiče od trgovine žitom koja se od druge polovine XVIII veka ovde intenzivno odvijala. Oko pijace su podizane prizemne, jednospratne zgrade višestruke namene – za zanatstvo, trgovinu, skladištenje robe. Karakteristični su ”nirnberški”…

TRG SVETOG STEFANA – Sremska Mitrovica

Trg Svetog Stefana predstavlja jedinstvenu urbanu celinu čije formiranje se može pratiti od XVIII pa do druge polovine XX veka. Skromnih je dimenzija i trougaonog oblika, karakterističnog za trgove starog gradskog jezgra Mitrovice. Trgom dominira Saborna crkva, podignuta krajem XVIII veka, dok se severno i južno od nje nižu jednospratni objekti. Najstariji objekat na trgu…

ZGRADA IMOVNE ŠKOLE – SREMSKA MITROVICA

Petrovaradinska imovna opština u Sremskoj Mitrovici je osnovana 1873. godine zbog potrebe da se racionalnije upravlja i raspolaže državnim šumama. Osnovni zadatak im je bio da svoje članove – zadruge i porodice, kao i upravne, školske i crkvene opštine, snabdevaju građevinskim i ogrevnim drvetom, ali i ostalim prihodima šuma. Tadašnja Mitrovica vremenom postaje sedište drvne…

VOJNOGRANIČARSKA ZGRADA GLAVNE STRAŽE – SREMSKA MITROVICA

Reprezentativno zdanje nekadašnje zgrade Glavne straže iz perioda Vojne granice nalazi se nadomak gradskog parka i sa zgradom Okružnog suda čini ambijentalnu celinu iz perioda Vojne granice, kada je Mitrovica postala sedište Petrovaradinskog devetog graničarskog puka. Grad vremenom postaje ugledno štapsko mesto, privlačno za oficire, trgovce i zanatlije.Objekat je podignut je u drugoj polovini XVIII…