ЗОО ВРТ „МИКИ“ – Колут

ЗОО ВРТ “Мики“ је смештен у селу Колут, између Бездана и Бачког Брега, двадесетак километара северно од Сомбора. Основан је 1988. године као први приватни зоолошки врт у нашој земљи. ЗОО врт у власништву Милана Мирића, на површини од седам и по хектара шумарака, травњака и десетак вештачких језераца, поседује преко 100 животињских врста из…

ГРАДСКИ МУЗЕЈ – Сомбор

Културна клима Хазбуршке монархије у другој половини деветнаестог века, повољно се одразила и на Сомбор. По угледу на развијене центре и утицајем  интелектуалног света у Бач-бодрошкој жупанији, долази до првих покушаја  организованог музеолошког рада. Историјско друштво Бач-бодрошке жупаније основала је 11. маја 1883. године група интелектуалаца и ентузијаста окупљених око идеје да сачувају од заборава…

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛАЗА КОСТИЋ“ – Сомбор

Од оснивања Културног центра „Лаза Костић“ задатак му је обезбеђивање услова за свестрани развој културе и уметничког стваралаштва. Културни центар бави се организовањем ликовних програма, књижевних и музичко-сценских програма, програма аматера у култури и издавачком делатношћу. Основни циљ сваког програмског сегмента је успостављање равнотеже између врхунских остварења у одређеној области културног стваралаштва, претпостављене потребе публике…

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „СОМБОР“ (ПАШИНА КУЛА И КРУШПЕРОВА КУЋА) – Сомбор

Пашина кула је најстарије сачувано градско здање које потиче с краја XVI или с почетка XVII века. Претпоставља се да су Турци некадашњу цоборсенмихаљску тврђаву након освајања Сомбора 1541. преправили и доградили. Кула је сачувала свој некадашњи изглед и са Крушперовом кућом представља јединствену целину. Паул Крушпер де Вербо, је 1771. године изградио једноспратну правоугаону…