Adresa: dr. Milana Kostića bb, Sremska Mitrovica

Telefon: +381 (0)22 631 858; +381 (0)64 88 94 680

Email: atletstad©gmail.com

Izgradnjom atletskog stadiona kod nas u Sremskoj Mitrovici dobili smo objekat koji zadovoljava visoke standarde za atletske discipline na vrhunskom nivou pa se na osnovu toga ukazala i potreba za osnivanjem ustanove ovog tipa u oblasti sporta a što je dalje doprinelo donošenju odluke na sednici Skupštine Grada od 09.09.2008. godine o osnivanju ustanove pod nazivom "Atletski stadion".

Osnovni ciljevi osnivanja ustanove ovog tipa su svakako promocija i unapređenje fizičke kulture i sporta uopšte a posebno atletike kao bazičnog sporta, zatim održavanje, izgradnja, opremanje, korišćenje, upravljanje i staranje o sportskom objektu atletskog centra «Sirmium». Pod korišćenjem podrazumeva se korišćenje od strane registrovanih sportskih klubova, organizovanih grupa školske omladine ili građana, rekreativaca a sve u svrhu treninga, zatim organizovanje priprema, sportskih takmičenja, stručno osposobljavanje i druge aktivnosti vezane za sport a koje su od značaja za društvo.
Inače, za tartan stazu dobijen je sertifikat IAAF Class 2 (tip ugrađenog materijala) i Konstruktivna kategorija 3 (sadržaj borilišta koji omogućava održavanje svih takmičenja ispod ranga svetskih i evropskih prvenstava  za seniore). Da bi bio zadovoljen kriterijum za Konstruktivnu kategoriju 2 potrebno je izgraditi tribine koje su prema projektu planirane i bile bi kapaciteta 1600 sedišta za gledaoce sa svim ostalim neophodnim sadržajima.
Ove godine očekuje nas određen broj takmičenja na našem terenu, ASS prema datom kalendaru takmičenja za 2009. godinu poveriće organizaciju takmičenja klubovima "Srem" i "Sirmium".

Tekst preuzet sa tosmomi.rs