Adresa: Bačka Palanka

Keltski oppidum, poznat pod imenom Turski šanac, nalazi se kod Bačke Palanke, na levoj obali Dunava na potesu Obrve. U ravničarskom delu atara dominira zemljano utvrđenje u obliku prstena, čija je širina bedema 5 metara, a sačuvana visina 1,8 metara. Manje sondažno istraživanje izvedeno je 1970., kada je utvrđen način gradnje bedema i konstatovani ostaci poluzemuničkog naselja. Južno od zemljanog utvrđenja prostire se, verovatno urbanizovano, polukopano latensko naselje. Na osnovu nalaza keramike i metala, pretpostavlja se da je oppidum podignut u periodu kasnog latena i trajao je do sredine prvog veka n.e. a da je u njemu živelo keltsko pleme Boji.