Adresa: Partizanska bb, Rakovac

Telefon: +381 (0)21 6275 222 (Mesna zajednica)

Na severnim obroncima Fruške gore, istočno od Dumbovačkog potoka, na potezu Stučica nalazi se lokalitet Gradina. Na prostoru Gradine su u periodu 1963-78.  provedena sistematska arheološka iskopavanja koncentrisana na otkrivanje ostataka srednjevekovne crkve. Izdvojene su dve njene faze, romanička i gotička. Romaničkoj fazi pripada trobrodna crkva sa trima polukružnim apsidama, ispod kojih se nalazi kripta. Gotička crkva, koja delimično leži na temeljima romaničke, imala je trostranu apsidu sa kontraforima. Na lokalitetu Gradina nalazio se manastir Dombo, koji je u XV veku opasan bedemom i šancem. Uprkos tome Turci su u prvoj polovini XVI veka zauzeli i spalili ovaj manastirski kompleks, da bi odredbom Karlovačkog mira bio potpuno porušen 1702. Deo otkrivenih ostataka je konzerviran. Srednjevekovnom periodu na Gradini prethodila je rimska gradnja, iz koje potiču ostaci hipokausta neke građevine i pokretan arheološki materijal. U najstarijim slojevima konstatovani su tragovi zemljanog utvrđenja iz starijeg gvozdenog doba.

Tekst preuzet iz knjige: Spomeničko nasleđe Srbije, 2007.


Od 2010. godine ovo nalazište jedno je od tri lokaliteta koje je uvršteno u IPA projekat prekogranične saradnje sa Mađarskom. Opširnije…