Adresa: Okolina sela Mošorin

Nalazeći se na raskrsnici puteva područje Mošorinskog brega je od davnina bilo naseljeno, o čemu svedoče očuvani ostaci iz praistorijskog perioda i kulture. Arheološko nalazište Feudvar je savremenik mikenske kulture, koje su proučavali naši i nemačku stručnjaci u dvadesetom veku. Po ovom bogatom nalazištu se zna da su mu žitelji bili nadaleko poznati proizvođači hrane, koju su trampili za bakar i kamen donošene s Karpata, jednako kao za zlato i umetnine, što su pristizali iz Mikene. Utvrđeno je da je nalazište autohtonog predkeltskog stanovništva, sa nekropolom Stubarlija. Dugo i opravdano se istražuju i tragovi posmrtnih ostataka vođe Hunskog plemena Atile, koji je iznenada preminuo prilikom pohoda na Evropu, i sahranjen, kako istorijski nalazi kažu, na uzvišenju u blizini korita reke, danas Tise. I danas na obroncima Brega nalazi se aktivno arheološko nalazište sa bogatim ostacima u vidu ćupova, kostiju, oružja nakita, pribora za kosu. Najstariji pisani podaci o kraju oko Mošorina stari su blizu dva milenijuma, a ime ovog naselja poznato je nešto više od devet vekova. Na mestu današnjeg Mošorina postojala su ljudska naselja veoma davno. Na tom području svoja naselja imali i Rimljani, Avari, Sloveni, Ugri i Tatari. Na severnoj padini Titelskog brega, otkriveno je antičko naselje gde su pronađeni fragmenti keramike, što je bio siguran znak da se radi o arheološkom lokalitetu, čime mošorinski atar ne oskudeva. Na osnovu pretpostavke, na kraju je i utvrđeno da se radi o delovima antičkog naselja Sarmata, koji su u ovim krajevima živeli za vreme rimske vladavine, a nalazište se može datirati u period od trećeg do petog veka nove ere. Otkrivene su dve kuće sa ognjištima i ostaci keramike, a pronađena je i jedna butna kost koja je pripadala čoveku atletske građe, što ukazuje da je kopanjem uništen i najmanje jedan grob.