Adresa: Čelarevo

Lokalitet se nalazi na aluvijalnoj terasi, 500 metara udaljenoj od leve obale Dunava. Iskopavanjima od 1972. godine istraženo je oko 650 grobova nekropole s kraj 8. i prve polovine 9. veka. Istovremeno su sahranjivane tri različite populacije: narodi šamanističkog verovanja (sahranjivanje u pravougaone reke sa ili bez sanduka, sa posudama sa hranom i pićem kod nogu, konjanički grobovi sa ritualno ubijenim konjem pokojnika i bogatim prilozima), nosioci judaističke kulture (grobovi sa nišama obeleženi fragmentima rimskih opeka na koje je naknadno urezivana sedmokraka svetiljka menora i retki natpisi Jehuda, Jahve i Izrael) i Sloveni (plitko ukopane rake sa skromnim prilozima i urne sa spaljenim pokojnicima). Južno od nekrople, u dužini od 4 kilometra prostiralo se naselje u kojem je otkopana i zlatarska radionica.

Tekst preuzet iz: "Kulturna dobra Vojvodine",
autora Vojislava Devića