Na lokalitetu Grad kod Donjih Petrovaca u Sremu nalaze se ostaci rimskog grada Bassianae. Naselje je osnovano u prvom veku kao autonomni civitas, a trajalo je sve do 6. veka. Grad je u statusu municipijuma promovisan 124. godine, dok iz 214. potiče njegov najraniji pomen kao kolonije. Manja arheološka istraživanja obavljena su 1882. i 1935. godine. Tada je otkrivena konstrukcija bedema sa kulama kao i tri zgrade građene od kamena i opeke, sa sistemom grejanja, podnim mozaicima, freskama na zidovima i kanalizacionom mrežom. Sa ovog lokaliteta potiču mnogobrojni površinski nalazi: keramičke i staklene posude, nakit, novac, kameni votivni spomenici i skulpture. Na lokalitetu Solnok, u ataru sela Dobrinaca otkriveni su delovi temelja bedema vojnog logora sa kulama, ostaci građevina i grobovi.