Na teritoriji opštine Kovin pronađeni su predmeti iz različitih epoha razvoja civilizacije a najznačajniji period jeste vreme neolita u kojima je dominantna bila starčevačka kultura. Tu su pronađeni fragmenti raznih keramičkih predmeta koji datiraju iz perioda od 4.000 godina  p.n.e. među kojima je najznačajnija "Loptasta amfora". Mnogi predmeti iz ovog perioda predstavljaju značajnu arheološku zbirku opštine Kovin. Naselja na obali Dunava svoju ekspanziju doživljavaju u vreme bronzanog i gvozdenog doba kada Dunav postaje važan trgovački put Evrope. Iz ovog perioda najznačajniji predmeti su bikonična urna, noževi i rimski kosir, askos, amulet, šolje bronzanog doba i drugi. Rimljani su takođe ostavili značajnog udela na ovim prostorima izgradnjom velikog utvrđenja "Grada". U vreme Velike Seobe naroda na ovim prostorima su boravila mnoga varvarska plemena, poput Huna, Gota, Gepida, Sarmata i drugih. Dokaz njihovog boravka potrvđuju još neistražena nalazišta širom prostora na kojim  se nalazi i opština Kovin.

O vremenima prošlim, privrednom razvoju i njegovoj evoluciji, na prostoru Kovina govori nađeni kovani novac. Na lokacijama "Grad", na bregu sa leve i desne strane puta na početku Glavne ulice (Cara Lazara), parku kod Starog suda (Trg Žarka Zrenjanina) i drugim mestima nađen je kovani novac iz raznih perioda istorijskog razvoja opštine Kovin, od dačanskog perioda, grčko – rimskog, vizantijskog i srednjovekovnog, što pokazuje sa jedne strane ekonomski razvoj, ali neretko su to prava mala umetnička dela po načinu na kojem su kovani gde na ravnom reljefu prikazuju likove, ali i druge znamenite objekte. Među nađenim kovanicama u Kovinu je identifikovan dačanski srebrni novac koji se iz 1. veka nove ere, pojavom rimskih novaca na ovim prostorima se gubi, kao i mnogi drugi iz kasnijih perioda.  Navedene arheološke vrednosti čuvaju se u arheološkoj zbirci Centra za kulturu Kovin i izložene su u Galeriji. Posete su moguće radnim danima, od 8 – 14 časova, uz prethodnu najavu.