Datum održavanja: 01-26.01.2023.

Tip:/ Kulturna dešavanja

Lokacija: Trg slobode 7, Zrenjanin

Organizator: Savremena galerija Zrenjanin

Adresa: Trg slobode 7, Zrenjanin

Telefon: +381 (0)23 562 566

Email: galerijazr@galerija.rs

Web: http://www.galerija.rs/sr/

Facebook: https://www.facebook.com/savremena.galerija.zrenjanin/

Instagram: https://www.instagram.com/savremena.galerija.zrenjanin/

67. saziv Umetničke kolonije Ečka - Slika 2022. održana je od 5. do 31. decembra 2022. otvaranje izložbe: ponedeljak, 5. decembar u 19 časova Učesnici izložbe: Sanja Anđelković, Sonja Bojanić, Lea Vidaković, Milan Kujundžić, Stefan Lukić i Mira Odić kao gost Selektor i kustos projekta: Sunčica Lambić-Fenjčev. Podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Grada Zrenjanina. Baveći se uglavnom novim medijima, fotografijom, video radovima, digitalnim i kompjuterskim tehnologijama ovogodišnji učesnici kolonije Ečka nisu ostali imuni na ono što su videli boraveći u koloniji. Savremena umetnost reaguje na aktuelne događaje, preispituje svakodnevicu, komentariše je ili ukazuje na probleme kroz ličnu, intimnu prizmu umetnika koji je njen aktivni učesnik, glasnogovornik koji svojim radovima skreće pažnju, ističe, kritikuje, jer u današnjem vremenu brzog protoka informacija umetnost mora takođe brzo i odlučno da reaguje na svoj način i svojim sredstvima. 

Sanja Anđelković svojim kompjuterski generisanim video radom „piše“ pismo Ečki, intiman iskaz sopstvenih impresija koje su podstakle umetnicu na promišljanja i preispitivanja različitih egzistencijalnih tema. Digitalnom tehnologijom u svojim radovima Sonja Bojanić vraća na prapočetke, koji su, po filozofu Talesu, u vodi, izazivajući u posmatraču različite vrste senzacija kroz vizuelne i zvučne efekte. Svoju inspiraciju Lea Vidaković je, između ostalog, pronašla u biljnom i životinjskom svetu naseljenom u i oko reke Begej. Minijaturne čaplje predstavljaju živi svet reke, ali izolovane u izložbenom prostoru, deluju kao upozorenje na svet koji nestaje. Za Milana Kujundžića doživljaj reke je poput fantazmagorije koji u svom video radu predstavlja jedan, za savremenog mladog čoveka, gotovo nestvaran, fantastičan predeo prirode usred urbane sredine koji vremenom bledi u sećanju. Stefan Lukić je u skladu sa svojom umetničkom praksom trčeći, nogama, iscrtao slovo E u neposrednoj blizini paviljona umetničke kolonije i ovim simboličnim gestom – performansom otvorio mnoštvo neizgovorenih pitanja. 

Kao gost na izložbi ovogodišnje kolonije je umetnica Mira Odić, prošlogodišnja učesnica, koja usled tada aktuelne situacije sa korona virusom nije bila u mogućnosti da učestvuje sa svojom grupom umetnika. Njen rad takođe referiše na vodu, na reku i njenu okolinu i utiske koje je sakupila prilikom boravka ovde. Sanja Anđelković (1991, Novi Sad) je audio-vizuelna i tekstualna istraživačica-umetnica. Posvećena oblasti dokumentarne/igrane/spekulativne prakse, gde preispituje sopstveni položaj unutar sistema rodnih, društveno-političkih uloga i/ili traumatskih momenata lične biografije/istorije i ispituje kako se ideja ’doma’ menja u istorijskom, geografskom, društvenom, ali i ekološkom kontekstu. U okviru umetničke rezidencije „BIOS i ATÖLYE“ koju je organizovao British Council 2019. godine, imala je priliku da se bavi ekologijom kancera. Njeni najnoviji (unakrsni/tematski) CGI filmovi (jedan razvijen 2020, drugi 2021) tiču se tehnokratije, živih i neživih vrsta. Dva rada („Anatomy of a Fatberg“ i „Woodiana.today“) predstavljena su joj 2021. godine na festivalu Ars Eletronica (Linc, Austrija) u produkciji Centra za promociju nauke u Srbiji. Trenutno izlaže nekoliko radova sa projekta „Fabulation for Future“ pri Filmskom univerzitetu Babelzberg Konrad Volf u Potsdamu (Nemačka) na izložbi “ How to be a Posthuman ”, 59. Oktobarskom salonu i u Botaničkoj bašti u Rimu. 

Sonja Bojanić (1975, Novi Sad) završila je Srednju školu za dizajn „Bogdan Šuput“ u Novom Sadu. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, smer slikarstvo u klasi Jovana Rakidžića i stekla je zvanje akademski slikar i profesor likovne kulture. Zvanje master likovni umetnik stekla je 2015. godine na istom smeru u klasi profesora Gorana Despotovskog, na predmetu digitalna slika. Član je SULUV-a od 2016. godine, a status slobodnog umetnika ima od 2020.godine. Na Link Group ITAcademy završila je kurseve Video and Sound Production i New Media Design, čime je stekla zvanje dizajner novih medija i dizajner na produkciji videa i zvuka. Stekla je dva sertifikata na platformi za učenje coursera.org: Art: Concepts and Techniques, The Pennsylvania State University (online) i Introduction to Philosophy, The University Edinburgh (online). Takođe poseduje i sertifikat pod nazivom MOMA New York, In the Studio: Postwar Abstract Painting i sertifikat pod nazivom Statement of Participation Design 1o1 (or Design Basics) na platformi za učenje iversity.org, Accademia di Belle Arti, Catania. Godine 2018. i 2019. je bila umetnik rezident u Cite Internationale des Arts u Parizu. Interesovanje Sonje Bojanić  podrazumeva odnose mikro-makro; tačnost-likovnost; informacija-percepcija; slika-reč; slika-zvuk; pokret-reč; pokret-zvuk; oblikovanje formi koje nastaju iz tačke. U svom radu istražuje odnos nauke i umetnosti. Mikroorganizmi su transponovani u novi likovni medij, digitalni medij. 

Lea Vidaković (1983.) je multimedijalna umetnica koja radi na području animiranih instalacija i proširenih medija, primenjujući tehniku tradicionalnog lutka filma. Završila je studije animacije na HVO u Norveškoj (2010), diplomirala na grafičkom smeru na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (2011) i završila master studije audio-vizuelne umetnosti na Kraljevskoj akademiji umetnosti, KASK, u Belgiji (2012). Godine 2020. doktorirala je na smeru animacije na School of Art, Design and Media na Nanyang Technological University u Singapuru. Njeno istraživanje u području animiranog filma zasniva se na temi fragmentiranih i drugih alternativnih tipova narativa za animirane instalacije i proširene medije pokretnih slika. Izlagala je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama i učestvovala je na konferencijama i festivalima animiranog filma širom sveta. Dobitnica je više umetničkih i filmskih nagrada. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU), Saveza likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) i Society of Animation Studies (SAS). Predaje animaciju i fotografiju na Lusofona univerzitetu u Lisabonu. 

Milan Kujundžić (1997, Foča, Bosna i Hercegovina) osnovne studije slikarstva završio je na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju 2019. godine. Dobitnik je nagrade za slikarstvo, na istoj akademiji, iste godine i nagrađen je posebnim priznanjem na Međunarodnom studentskom bijenalu u Osijeku 2021. godine. Master studije završio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, modul Novi likovni mediji. Izlagao je na više kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Do sada je imao sedam samostalnih izložbi. Učestvovao je na brojnim kolonijama, festivalima i radionicama u regionu i inostranstnu, a neke od važnijih su filmska radionica „ACTive“ u Skoplju/Ulcinju i filmska radionica „Fighting stigma through film“ u Londonu. Finalista je nagrade za mlade vizuelne umetnike “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2022. godinu. Njegov umetnički rad realizuje se kroz više medija, kao što su instalacija, objekat, video, crtež i zvuk. Bavi se ispitivanjem društvenih relacija, odnosa sistem-društvo i efektom koji taj odnos ima na pojedinca. 

Stefan Lukić (1985, Užice) zavšio je master studije na Fakultetu likovnih umetnosti (slikarski odsek, klasa Biljane Đurđević) u Beogradu, 2022. godine. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2018. godine. Treću godinu studija završio je u Parizu na Akademiji lepih umetnosti (ENSBA) 2017. godine. Učestvovao je na rezidencijalnim boravcima u Getenburgu, Švedska, 2021; Umetničkom prostoru Homesession, Barselona, Španija, 2021.; Masterklasu na Kraljevskoj akademiji, (Rijksakademie) Amsterdam, Holandija, 2019.; učestvovao na 31. Memorijalu Nadežde Petrović 2022.; Finalista Mangelos nagrade za savremenu umetnost 2021. Dobitnik je nagrade za slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti 2016. godine. Imao je više samostalnih izložbi među kojima su: ,,24/7” Getenburg, Švedska, 2021.; ,,Tramvaj zvani želja – Prvi krug u Barseloni” Barselona, Španija, 2021.; ,,Drugi krug u Monte Karlu” Monte Karlo, Monako, 2021.; ,,Veličina (ni)je bitna!”; Kvaka 22, Beograd, Srbija, 2021.; ,,Daleko, koliko me noge nose!”, Dobrinjska 5, Beograd, Srbija, 2020.; ,,Međuprostor”, U10 umetnički prostor, Beograd, Srbija 2018.; ,,YUGO nostalgija” u Narodnom pozorištu Užice, 2017.; ,,Lice i naličje” u Nacionalnom muzeju u Kragujevcu, Srbija, 2016. Grupno je izlagao u Parizu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Trenutno živi i radi u Beogradu, Srbija. 

Mira Odić, vizuelna umetnica,  diplomirala slikarstvo 1999. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na istom fakultetu i magistrira 2002., a zvanje doktora umetnosti stiče 2021. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, sa temom „UGROŽENE VRSTE: vizuelna zbirka sveta koji nestaje – pristup istraživanju od individualnog do participativnog“. Članica ULUS-a od 2001. godine sa statusom samostalnog umetnika. Pored umetnosti bavi se kreativnom edukacijom, kroz programe i projekte koje osmišljava samostalno ili u saradnji sa kolegama. Bavi se pisanjem, dizajnom i fotografijom, kao i društveno angažovanim projektima. Trajno okupirana istraživanjem stvaralačkog procesa, okruženjem, prirodom, komunikacijom i čovekovim bivstovanjem u ovom svetu. Svoju stvaralačku prirodu, uvek vođenu radoznalošću, ostvaruje kroz multimedijalni i transdisciplinarni umetnički pristup. Živi i radi u Beogradu, biografije smatra dosadnim, stalno fotografiše, skuplja đubre dok šeta psa, voli slobodu i poeziju!