ДАН ГРАДА СОМБОРА 2021. – Сомбор

Датум одржавања: 17. 2. 2021. – 19. 2. 2021.
Организатор: Градска управа Сомбор
Адреса: Трг цара Уроша бр.1
Телефон: +381 (0)25 - 468 111
E-mail: info@sombor.rs
URL: https://sombor.rs/

Обележавање добијања статуса слободног и краљевског града од царице Марије Терезије.

Опширније