Vojvodinasume

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА „ВОЈВОДИНАШУМЕ-ТУРИСТ“

Адреса: Прерадовићева 2, Петроварадин
Телефон: +381 21 64 32 976, +381 21 64 32 401
E-mail: travel@vojvodinasume.rs
URL: https://vojvodinasume.rs/vojvodinasume-turist/

Понуда туристичке агенције “Војводинашуме-Турист” Заштићена природна добра тренутно представљају једне од најактуелнијих дестинација у савременом туризму. Огранак ЈП “Војводинашуме”, односно туристичка агенција “Војводинашуме-Турист” бави…

Опширније