АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ХОТЕЛА У АП ВОЈВОДИНИ У ПЕРИОДУ ОД 2014. ГОДИНЕ ДО 2018. ГОДИНЕ

Датум одржавања: 19. 5. 2020.

Финансијска анализа хотела регистрованих на територији АП Војводине обухвата дескриптивну и емпиријску анализу посматраних хотела за временски период 2014-2018. године.  На територији АП Војводине…

Опширније