УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА ЕДУКАТИВНИХ РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ViCTour

Туристичка организација Војводине је успешно реализовала едукативне радионице у оквиру пројекта ViCTour. Радионице су одржане у Инђији, Руми, Сремским Карловцима, Шиду, Сремској Митровици и Иригу, Старој Пазови. Циљ едукације је да се на територији Срема у седам сремских општина одрже радионице које су усмерене на коришћење савремених технологија у туризму. Пре свега акценат је дат…