РЕФОРМАТОРСКА ЦРКВА – Фекетић

Адреса: Братства 26, Фекетић
Телефон: +381 (0)24 473 80 70
E-mail: orosza1970@gmail.com
URL: szrke.com

Данашњу Црквену Заједницу су основали они реформати, који су се доселили из Кунхеђеш-а 1785. Неки су се доселили и из Тисабур-а. Ови досељеници потичу…

Опширније