МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИKА – Панчево

Еврорегионални центар за развој друштва у мултиетничким срединама „Ин медиас рес” обележава Међународни дан матерњег језика пригодним манифестацијама. Одржавају се изложбе фотографија, изложбе ручних радова, као и презентовање фолклорног и књижевног стваралаштва.