ODRŽAN 6. SASTANAK PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA “VIRTUELNI I KULTURNI TURIZAM – VICTOUR”

U Dekanatu Ekonomskog fakulteta u Subotici održan je 3. decembra 2018. godine 6. sastanak projektnog tima projekta “Virtuelni i kulturni turizam – VICTOUR” Projekat koji je sufinansiran programom prekogranične saradnje Interreg – IPA CBC Hrvatska-Srbija 2014-2020. Uspešno praćenje progresa izvršavanja projektnih aktivnosti postiže se urednim sastancima projektnog tima.  Cilj sastanka je bio evaluacija proteklog perioda…

FESTIVAL “MLADOST PEVA” – Uzdin

Festival zabavne muzike sa tekstovima na rumunskom jeziku ”TINEREÞEA CÂNTÔ nastao je 1970. godine u Uzdinu, kroz saradnju Doma kulture ‘Doina’ i muzicke emisije Radio Novog Sada na rumunskom jeziku. Održavan je u kontinuitetu do 1978. godine, a obnovljen 1996. godine zalaganjem muzicke omladine Uzdina. Od tada dobija novu koncepciju i internacionalni karakter učešćem pevača…